بخش دانشجویان متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان

مقالات دکتر مریم حاجی احمدی | دندانپزشک کودکان اصفهان

مقالات دکتر مریم حاجی احمدی | دندانپزشک کودکان اصفهان

در این بخش برخی از مقالات داخلی و خارجی خانم دکتر مریم حاجی احمدی جهت مطالعه دانشجویان و بازدید کنندگان علاقه مند گذاشته میشود:

مقالات فارسی

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با وضعیت بهداشت دهان دانش آموزان پسر ۱۴ – ۱۸ ساله شهر یزد


بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در ارتباط با روشهای غیردارویی کنترل رفتاری کودکان


بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی در ارتباط با روشهای کنترل رفتاری کودکان


بررسی دامنه تغییرات زاویه B در دانش آموزان ۶ – ۱۷ سال شهر اصفهان با اکلوژن نرمال


ارزیابی میزان توافق والدین و کودکان ۸ – ۱۰  ساله شهر اصفهان در گزارش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان


ارزیابی میزان توافق والدین و کودکان۱۱ – ۱۴ ساله شهر اصفهان در گزارش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان سال ۱۳۸۹


بررسی اعتبار پایانی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان ۱۱ – ۱۴  ساله شهر اصفهان


بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان ۸ – ۱۰  ساله شهر اصفهان


بررسی دامنه تغییرات زاویه µ در دانشآموزان ۶ – ۱۷  ساله دارای اکلوژن نرمال


بررسی نگرش آگاهی و عملکرد پزشکان متخصص کودکان شهر اصفهان درباره تاثیر مصرف دارو بر سلامت دهان کودکان


مقالات خارجی

Comparative Evaluation of Efficacy of “Green Tea” and “Green Tea with Xylitol” Mouthwashes on the Salivary Streptococcus mutans and Lactobacillus Colony Count in Children: A Randomized Clinical Trial


In Vitro Antimicrobial Activities against Streptococcus Mutans: A Comparative Study of Green Versus Black Tea Extracts and 0.2% Chlorhexidine and Fluoride


Evaluation of parents’ knowledge about the stem cells’ importance of primary teeth in Isfahan


Evaluation of efficacy of restorative dental treatment provided under general anesthesia at hospitalized pediatric dental patients of Isfahan


Comparison of the efficacy of two anesthetic techniques of mandibular primary first molar: A randomized clinical trial


Comparing the range of μ and β angles in 6-17-year-old children of Isfahan with normal occlusion


Comparing Streptococcus mutans and Lactobacillus colony count changes following green tea mouth rinse or sodium fluoride
(mouth rinse use in children (Randomized double-blind controlled clinical trial


Attitudes of Parents and Children toward Primary Molars Restoration with Stainless Steel Crown


Comparative Evaluation of Efficacy of Green Tea Mouth Rinse and Green Tea Gel on the Salivary Streptococcus mutans and Lactobacillus Colony Count in 12–۱۸-year-old Teenagers: A Randomized Clinical Trial


Persica Chewing Gum Effects on Saliva Fluoride Concentration and Flow


Comparison of information provided by pediatricians regarding
tooth eruption and the information available on the internet


تماس با متخصص دندانپزشك كودكان

شماره تماس: 09137891269
hNV

آمار بازدید

  • 7
  • 6
  • 29
  • 14
  • 592
  • 2,361
  • 42,613
  • 178,150
  • 109,611
  • شهریور ۲۶, ۱۴۰۲

لینک های پرکاربرد

متخصص و دندانپزشک کودکان اصفهان، دکتر مریم حاجی احمدی

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در انجمن دندانپزشکی کودکان ایران شاخه اصفهان

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشک کودکان اصفهان در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در پزشک برتر

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در میهن پزشک

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در پزشک خوب

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندان پزشک کودکان اصفهان در دکتر یاب

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در بانک پزشکان

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در علم نت

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در اولین کیوسک

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در نت نوبت

خانم دکتر مریم حاجی احمدی متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان در نوبت دات آی آر

بهترین جراح فک و صورت اصفهان

متخصص ارتودنسی در اصفهان دکتر فاطمه تیموری

متخصص کودکان اصفهان دکتر نسرین السادات دوامی

دکتر فاطمه حیدری جراح دندانپزشک اصفهان

فهرست
به کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ